Vacature leden van de Raad van Toezicht Stichting Publieke Omroep Amsterdam

De Stichting Publieke Omroep Amsterdam is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Een van die leden heeft met voorkeur een mediaprofiel en de andere een financieel profiel.

Organisatie:

Omroep Amsterdam wil met haar vier merken zoveel mogelijk Amsterdammers bereiken en een toegankelijk platform bieden, door iedere Amsterdammer als actieve mediaproducent toegang te geven tot de Amsterdamse lokale media. We brengen in beeld en ten gehore wat de verschillende bewoners verbindt maar ook wat hen onderscheidt, vanuit het idee dat ze elkaars enthousiasme en opvattingen kunnen delen. Dat doen we door iedere Amsterdammer de kans te bieden zelf programma’s te maken en belangrijk nieuws over hen, maar ook gemaakt door hen, te ontsluiten. AT5 is de nieuwszender van en voor de Amsterdammer. AT5 trekt wekelijks 500 duizend kijkers als Tv-zender en scoort als online nieuwsorganisatie fenomenaal (met 1.6 miljoen unieke bezoekers per maand). SALTO programmeert open access op internet, op twee televisiekanalen: SALTO1, SALTO2 en op vijf radiokanalen met programma’s die gemaakt zijn door en voor Amsterdammers. FunX is de radiozender met vooral urban muziek en actualiteiten. FunX richt zich op stadsjongeren in de randstad. De Concertzender is de radiozender met klassieke muziek, oude muziek, jazz, wereldmuziek en nieuwe muziek.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is onder meer verantwoordelijk voor goedkeuring van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en haar dochtermaatschappij, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel van publieke media-instellingen.

De Raad van Toezicht staat het Bestuur en de statutaire directie van de dochtermaatschappij gevraagd en ongevraagd bij met raad en advies ter zijde en heeft een bijzondere rol, waarbij geen invloed wordt uitgeoefend op de inhoud van de programmering, maar waarbij wel de kleur van de omroep wordt bewaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor uitgangspunt van onafhankelijkheid van het media-aanbod.

De Raad van Toezicht benoemt de leden van het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf leden, met ieder een eigen aandachtsgebied.

De stichting wordt bestuurd door een statutaire directeur. De statutaire directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de organisatie en voor de vorming en uitvoering van de lange termijn strategie

De te werven leden van de RvT:

• zijn integer en kan met de juiste distantie en op hoofdlijnen toezicht houden;

• zijn gecommitteerd, voldoende beschikbaar en benaderbaar;

• zijn positief kritisch ingesteld, kan de directeur prikkelen en als zijn sparring partner optreden;

• zijn onafhankelijk, houdt primair het belang van de organisatie en van al haar belanghebbenden voor ogen bij zijn oordeelsvorming;

• zijn maatschappelijk betrokken en heeft oog voor politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen;

• beschikken over een relevant en actief netwerk in het bijzonder in Amsterdam in het bedrijfsleven of in de publieke sector/overheden.

• geven invulling aan de klankbordfunctie voor de directie in het kader van de financiële continuïteit.

Voor de portefeuille financiën heeft de kandidaat ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën, verkregen in een complexe en professionele organisatie

Voor de portefeuille media heeft de kandidaat ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille media/journalistiek. Daarnaast beschikt de kandidaat over kennis van het medialandschap, heeft kennis van

public acces, de rol van de publieke omroep en het functioneren van een journalistieke organisatie daarbinnen.

Leden van de RvT dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in Amsterdam.

De Raad van Toezicht vergadert regulier vier keer per jaar en incidenteel vaker indien de situatie dit vereist. Indien u belangstelling heeft voor deze vacature kunt u uw cv en motivatie mailen naar john.olivieira@publiekeomroepamsterdam.nl

Uw reactie verwachten wij voor maandag 9 december 2019.

Wij streven naar de aanstelling van de nieuwe leden per 01 februari 2020.