Over Ons

Publieke Omroep Amsterdam is de zendgemachtigde voor het publieke media-aanbod op radio en TV in Amsterdam. Met AT5 en SALTO in ons eigen beheer en FunX en de Concertzender als zelfstandige merken staan wij garant voor een bijzonder brede programmering en een uniek medianetwerk. Door Amsterdammers te informeren betrekken we ze bij de stad en bij elkaar. We geven Amsterdammers een stem en werken graag samen met uiteenlopende partijen in de stad. We leggen ons oor te luister bij alle Amsterdammers en openen ogen in alle stadsdelen. Op die manier ontstaat een eigenzinnig media-aanbod waar Amsterdammers zich in herkennen en vormen we een verbindende schakel in de stad.

AT5 verzorgt de nieuwsvoorziening voor de stad in al zijn facetten: Met dagelijkse actualiteiten, verdiepende achtergronden, kritische onderzoeksjournalistiek en de mooiste verhalen en anekdotes zoeken wij voortdurend naar verbinding en nuance. Door kritisch te zijn houden we de stad scherp. Wij zijn de waakhond die aan de bel trekt waar nodig en brengen mensen bij elkaar waar dat kan. Altijd strijdbaar maar met open vizier.

SALTO verzorgt het Open Accesplatvorm voor Amsterdam in al zijn diversiteit. Met onze radio en TV zenders geven we verhalenvertellers uit de vele Amsterdamse gemeenschappen en organisaties een stem. Hún humor, lef en gevoel voor drama: Grootse plannen en kleine dromen, geouwehoer op het randje en debat op het scherpst van de snede. Door de programmamakers te ondersteunen d.m.v. betaalbare en toegankelijke uitzendfaciliteiten, technische ondersteuning en training streven we er naar voor álle Amsterdammers toegankelijk te zijn. Onvervalste ‘do-it-yourself’-media is waar SALTO voor staat: Onverkort en ongecensureerd.

Missie

Als verbinder willen wij de samenhang tussen bewoners onderling, tussen bewoners en de stad, de stad en de regio en, de regio en het land verder ontwikkelen. Wij geven bewoners een stem, zodat van elkaar geleerd kan worden. Amsterdammers die naar elkaar luisteren. Beleidsmakers die naar bewoners luisteren. De Publieke Omroep Amsterdam die luistert naar alle geluiden en de nuance aanbrengt aan de hand van verifieerbare feiten.

Door te informeren, te activeren en te participeren vergroten we de betrokkenheid van de Amsterdammer. Als de lokale publieke mediaorganisatie voor alle Amsterdammers brengen we via alle denkbare distributiekanalen verdiepende en onafhankelijke informatie, nieuws en verhalen over de stad en haar bewoners, en alles wat hen aangaat, raakt, verbindt, verrast, opvrolijkt en nieuwsgierig maakt.

Visie

De wereld wordt zowel kleiner als groter. Mensen hebben steeds meer toegang tot informatie van over de hele wereld. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan verbinding met, en informatie over de directe leefomgeving toe. De stroom aan informatie wordt sneller verspreid via uiteenlopende platforms en innovatieve technieken. De betrouwbaarheid van al die content is echter steeds moeilijker te achterhalen en vast te stellen.

Goede, betrouwbare, onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening worden daarmee belangrijker. Lokale aansluiting op wat er speelt en toetsing van lokaal beleid krijgen een groeiende rol in de samenleving. Begrip, vertrouwen en verbinding worden sleutelbegrippen voor lokale media.

Beleid

Consessiebeleidsplan 2024-2029

De komende jaren willen we onze rol als verbinder tussen bewoners onderling, tussen bewoners en de stad, tussen de stad en de metropool regio van Amsterdam verder ontwikkelen. Met een natuurlijke samenwerking tussen de merken onderling, met verhalenvertellers en contentmakers uit de stad, kunnen we meer kwaliteit en beter gedragen verhalen maken. We blijven de waakhond, de journalistieke luis in de pels, we kruipen dieper in de haarvaten van de stad. Amsterdammers hebben recht op onafhankelijke journalistiek en op de vrijheid hun mening te uiten, kortom Amsterdammers hebben recht op AT5 en SALTO. Met een goed inzicht in het bereik en de impact en relevantie van ons media -aanbod gaan we gerichter, flexibeler en slagvaardiger te werk. We investeren in technische innovaties en samenwerkingen met andere content makers, we verbreden ons aanbod om alle stadsdelen en stromingen in de stad te bedienen. We leiden jongeren vanuit de hele stad op tot multimediatalent. We breiden onze broedplaatsstudio’s uit te beginnen in Zuid Oost en Nieuw West. We distribueren bij voorkeur digitaal, gaan live waar we kunnen en monitoren onze impact en ons bereik.

ORGANISATIE

Organigram

Bestuur Publieke Omroep Amsterdam

Bestuur Publieke Omroep Amsterdam

Alphons Martens

Het bestuur van POA wordt gevormd door de directeur bestuurder, Alphons Martens. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van het algehele beleid van de organisatie, de realisatie van de doelstellingen, de strategie en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

GOVERNANCE

De Publieke Omroep Amsterdam volgt voor de gedragscode van goed bestuur de principes uit de Code van de Publieke Omroep uit 2018. POA onderschrijft de Fair Practice Code in het kader van goed opdrachtgeverschap bij de Publieke omroepen zoals deze is opgesteld op 1 december 2020 door de NPO en RPO. POA onderschrijft ook de Code Diversiteit & Inclusie en maakt zich sterk voor een herkenbaar en toegankelijk media-aanbod dat tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van onze grootstedelijke samenleving. We hebben met ons palet aan merken, makers en medewerkers de taak om een afspiegeling te zijn van de stad.

ANBI STATUS

Publieke Omroep Amsterdam heeft de status van algemeen nut beogende instelling. Het RSIN / fiscaal nummer ANBI voor POA is:  77 27 215 U vindt ons ANBI-formulier hier

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op Stichting Publieke Omroep Amsterdam. Voor het beloningsbeleid van het personeel van POA wordt een eigen CAO POA gevolgd. (Meer informatie over de toepassing van de WNT tijdens voorgaande jaren is te vinden in de jaarverslagen van die desbetreffende jaren.)

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft als taak om op onafhankelijke en professionele wijze toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij POA. De Raad benoemt de bestuurder en is verantwoordelijk voor goedkeuring van het concessiebeleidsplan, de jaarplannen en jaarrekeningen. Hun verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Samenstelling van de Raad van Toezicht:

Meindert Landsmeer

Meindert Landsmeer

Lid RVT en plaatsvervangend voorzitter

Voorzitter & Portefuillehouder Media

Meindert is voorzitter van de Raad van Toezicht en lid sinds juni 2020. Hij is oprichter en partner van adviesbureau 3Rivers. Dit adviesbureau is actief in de Media. In die context was hij zakelijk directeur a.i. bij de NTR tot juli 2023. Daarvoor was hij mediadirecteur a.i. bij KRO-NCRV. Sinds zijn studententijd woont hij in Amsterdam. “In een stad is de nieuwsvoorziening en contact met burgers essentieel. Media spelen hierin een belangrijke maatschappelijke en verbindende rol. AT5 en SALTO zijn in het medialandschap een onmisbare schakel. Graag zet ik mijn jarenlange ervaring bij de landelijke media, commercieel en publiek in, om in deze zeker voor media interessante tijd, een bijdrage te leveren aan het succes van stedelijke media zoals AT5 en SALTO”.

Sascha van Belzen

Sascha van Belzen

Lid RVT

Portefeuille Innovatie en Digitalisering

Sascha is lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2020 en werkte tot januari 2024 als Chief Digital & Marketing Officer bij DPD Nederland BV. Digitale transformatie van mediabedrijven is de rode draad in haar carrière.  Na haar studie communicatiewetenschap aan de UvA heeft zij technologie en innovatie omarmd. Ze heeft in verschillende strategische en leidinggevende rollen gewerkt voor de VPRO, DPG Media en was 15 jaar als zelfstandige actief o.a. bij BNN/VARA, Red Bull, War Child en Versatel. “Het is heel positief dat technologie grenzen wegneemt en iedereen in staat stelt zelf media te maken en te consumeren. Maar juist in dat veranderende medialandschap waarin algoritmes een belangrijke rol spelen in de boodschappen die we voorgeschoteld krijgen, is het belangrijk dat een lokale omroep zoals POA een sterke positie houdt en alle doelgroepen blijft bereiken die de stad Amsterdam zo divers maakt. Ik zet mij daar graag voor in”.

Arshad Hussainali

Arshad Hussainali

Lid RVT

Portefeuillehouder Financiën & Voorzitter van de financiële commissie RVT

Arshad is lid van de Raad van Toezicht sinds juni 2020 en werkt als CFO bij de Beurs van Berlage. Hiervoor werkte hij als CFO bij Havas Media. Na zijn studie op Nyenrode Business University heeft hij bij PWC en Havas Media een schat aan ervaring opgebouwd in zowel de financiële sector als de mediawereld. Daarvoor werkte hij als controller bij VVV Amsterdam en Amsterdam Partners. Daar heeft hij als financieel verantwoordelijke de fusie tussen Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners en Amsterdams Uitburo op financieel vlak geleid, wat heeft geresulteerd in de oprichting van Amsterdam Marketing. In zijn eigen woorden: “Amsterdamse media spelen een enorm belangrijke rol in het goed functioneren van onze stad. Niet alleen verspreiden we informatie, maar we willen ook blijvend inspireren over wat het is om Amsterdammer te zijn. Het is geweldig om daarbij betrokken te zijn”.

Esther Kwaks

Esther Kwaks

Lid RVT

Lid van financiële commissie RVT

Esther is sinds maart 2016 lid van de Raad van Toezicht. Opgeleid als financieel econoom en nu actief als toezichthouder voor verschillende culturele en mediaorganisaties is zij in staat met een zakelijke blik naar maatschappelijke organisaties te kijken. Als voormalige oprichter en partner van het financieel advieskantoor Orchard Finance Consultants beschikt ze over ruime financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring. Momenteel is ze voorzitter van de Raad van Toezicht bij de AVROTROS. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Cultuur Stichting en lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Art Up en lid van het bestuur van de Stichting Amsterdam Art. Per 1-2-2024 is zij ook Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting Likeminds. “Het raakvlak tussen gezond ondernemerschap en maatschappelijke relevantie vind ik een heel interessante: zorg dat je efficiënt met de middelen omgaat, stel je publiek centraal en dien een lange termijn maatschappelijk doel. Bij POA komt het allemaal samen. Amsterdam is een stad vol gebeurtenissen, een vat vol meningen. Brede verslaglegging hiervan is cruciaal voor het functioneren van onze gemeenschap. AT5 en SALTO zijn daarin van groot belang. Ik ben er trots op hieraan mee te mogen werken”.

Paul Visser

Paul Visser

Lid RVT

Portefeuillehouder juridisch

Paul is sinds december 2022 lid van de Raad van Toezicht. Hij werkt als zakelijk directeur bij PowNed per 1 oktober 2023.  Hiervoor werkte hij als Hoofd Juridische Zaken & PA bij de STER. Na zijn studie bedrijfsrecht heeft hij een aantal jaren gewerkt als advocaat en curator in Den Haag. Paul beschikt over een brede juridische kennis op het gebied van o.m. media, reclame, privacy en IE. “Een sterke lokale publieke omroep in Amsterdam is van essentieel belang. Inwoners van Amsterdam dienen te weten wat er in hun stad speelt om een mening te kunnen vormen over actuele onderwerpen als het OV, woningbouw en de energietransitie. Daarnaast hebben AT5 en SALTO een belangrijke verbindende rol, door verslag te doen van een breed scala aan Amsterdamse evenementen en verhalen te verzorgen vanuit verschillende culturele en maatschappelijke stromingen in de stad. Ik vind het een eer hier de komende jaren een bijdrage aan te mogen leveren”.

Mediaraad

De Mediaraad van de Publieke Omroep Amsterdam (POA) zorgt voor reflectie vanuit de samenleving op ons media-aanbod en heeft de wettelijke taak om het media-aanbodbeleid van POA vast te stellen en te monitoren. De Mediaraad is samengesteld uit een aantal wettelijk verplichte stromingen uit de Amsterdamse samenleving, aangevuld met stromingen die POA zelf, de leden van de Mediaraad maar de gemeente belangrijk vindt voor onze stad. Er zijn zeven stromingen: Onderwijs en Educatie, Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Jongeren en Innovatie, Ondernemers, Sport en Recreatie, Levensbeschouwing en Religie. De Mediaraad heeft eigen reglement waarin de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het media-aanbodbeleid van de Publieke Omroep Amsterdam of over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Mediaraad? U kunt hen benaderen via mediaraad@publiekeomroepamsterdam.nl

Samenstelling Mediaraad Publieke Omroep Amsterdam:

Dorus Stokhof

Dorus Stokhof

Voorzitter Mediaraad

Jongeren en Innovatie

Dorus is sinds 1 januari 2022 voorzitter van de Mediaraad. Hij is werkzaam als innovatieconsultant bij de KC-Group. Hij woont in Amsterdam Noord. Hij heeft op allerlei plekken in de stad gewoond en iedere buurt weer op een andere manier leren kennen: “Ik heb mij altijd met de verschillende buurten verbonden gevoeld en al sinds mijn middelbare schooltijd ben ik

geïnteresseerd in wat er in een stad speelt en wat voor ontwikkelingen dat met zich meebrengt voor jonge mensen in de stad. Of dat nu was bij het buurthuis op IJburg waarbij ik betrokken was, of mijn vrijwilligerswerk op de voetbalclub bij Geuzen Middenmeer in Oost, of gewoon een gebeurtenis in het dagelijks leven”. Hij wil graag vanuit dat perspectief meedenken over het mediabeleid van de stad: ”voor jongeren in de stad is het is belangrijk om te weten wat er in jouw straat of buurt zich afspeelt, dat is eigenlijk van veel grotere invloed op het wereldnieuws dat ze ook volgen, en verdient daarom minstens zoveel aandacht’. Binnen de mediaraad wil hij erop toezien dat jongeren uit alle hoeken van de stad betrokken raken en blijven bij de lokale media.

Als voorzitter wil hij de komende jaren toezien op de implementatie van de ambitieuze plannen van POA. Door vanuit het geproduceerde aanbod het mediabeleid van POA te toetsen, wil hij een vruchtbare discussie faciliteren tussen de Mediaraad en hoofdredacteur die verantwoordelijk is voor het mediabeleid en de uitvoering ervan. Naast het monitoren vanuit ieders eigen portefeuille vraagt hij de leden om ook breder hun feedback op het aanbod te geven vanuit hun eigen netwerk en werk en -leefomgeving.

Jaleesa Clows

Jaleesa Clows

Mediaraad

Kunst en Cultuur

Jaleesa is geboren en getogen in Amsterdam en woonachtig in Nieuw-West. Na haar studie is zij terecht gekomen in de muziekwereld, als muziekprogrammeur. Al snel groeide haar interesse meer richting radio en heeft zij de afgelopen vier jaar haar eigen radioprogramma Young Urban Sound gepresenteerd op SALTO Amsterdam. Via deze weg kwam zij terecht bij

het radiostation FunX, waar zij als producer heeft gewerkt. Momenteel is Jaleesa vooral werkzaam in de culturele sector. Zij werkt als Outreach & Inclusie medewerker bij Museum Rembrandthuis en is zij werkzaam als cultuurverkenner Nieuw West voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Daarnaast timmert Jaleesa als freelancer in verschillende functies aan de weg, zoals het maken van radio en podcasts. Haar motivatie om in de Mediaraad te stappen omschrijft ze als volgt “Als geboren en getogen Amsterdammer, zie ik de stad veranderen. Door mijn werkzaamheden binnen de kunst en cultuur heb ik kunnen ervaren wat voor rol deze sector speelt en onze stad nog mooier

maakt. Mijn rol in de Mediaraad wil ik gebruiken als stem van kunst en cultuur in Amsterdam. De culturele sector is vaak het slachtoffer van bezuinigingen, omdat dit niet wordt gezien als basisbehoefte. Het aanbod op het gebied van kunst en cultuur in Amsterdam is erg groot en divers, maar niet altijd zichtbaar. Mijn doel is om kunst en cultuur zichtbaarder te maken en laten zien dat kunst voor iedereen is”.

Dulce Martis

Dulce Martis

Mediaraad

Zorg en Welzijn

Dulce is directeur van het Centrum Stepping Stone en woont in Amsterdam Zuid Oost. Haar organisatie verleent psychosociale hulpverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatwerk ondersteuning. Ze werkt al heel lang in de sector. Zo was ze directeur van de werkeenheid Kosecha, bij de Stichting Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam, was supervisor bij de GG&GD, werkte als maatschappelijk werkster bij stichting Afroboddaert, was pedagogisch begeleider bij het diensten centrum van het Leger des Heils en Agogische Begeleider bij Stichting Kosecha Stedelijk

Educatief Centrum voor Antillianen en Arubanen. Haar motivatie om deel te nemen verwoordt ze als volgt: “Als ondernemer binnen het veld Zorg en Welzijn heb ik veel ontwikkelingen meegemaakt. Sommige ten goede, soms ook niet. Ik vind het belangrijk dat alle partijen (Gemeente, Zorgverzekeraars, MKB en consument) vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van de lopende ontwikkelingen. De praktijk van de dag (protesterende huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, wurgcontracten, kartelgedrag) dient publiek gemaakt te worden opdat vereiste en betaalbare zorg, daadwerkelijk beschikbaar is. De media kunnen hierin een belangrijke rol spelen, mits wij dit middel optimaal benutten. Hieraan wil ik mijn bijdrage leveren”.

Marilene Streefland

Marilene Streefland

Mediaraad

Onderwijs en educatie

Marilene is voorzitter van het college van bestuur bij het Media College Amsterdam. Haar gehele carrière zet zij zich in voor het belang, toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam. Ooit begonnen als docent heeft ze verschillende functies mogen bekleden in het Amsterdamse onderwijs. Zo was ze directeur op een basisschool in West, projectleider onderwijs & kwaliteit bij stichting Amos en 7 jaar bestuurder van scholengemeenschap

Openbaar Onderwijs aan de Amstel voordat zij de stap maakte naar het middelbaar beroepsonderwijs. Door duurzame samenwerkingen op te bouwen met het bedrijfsleven zet zij zich in om de studenten van het Mediacollege een vliegende start te geven. Marilene woont sinds haar studententijd in Amsterdam en geniet nog steeds van alles wat de stad te bieden heeft. “Ik heb de stad in al zijn verscheidenheid leren kennen door de ogen van het onderwijs en natuurlijk door het leven in de stad met mijn gezin. Ik houd ervan om nieuwe plaatsen te ontdekken en weet altijd wel een leuk café of restaurant om naar toe te gaan. Ook geniet ik ervan om in de tuin van het Rijksmuseum tussen de toeristen een kopje koffie te drinken.” Marilene heeft een brede belangstelling voor alles wat er in de stad speelt zoals de leefbaarheid, kunst & cultuur, sport en diversiteit. Ze woont in Zuid en geniet ervan om in de vroege ochtend haar hond uit te laten in het Vondelpark.

Haar motivatie om deel te nemen aan de Mediaraad ligt dicht bij haar hart, haar verbondenheid met de stad en het onderwijs. Ook het belang van diversiteit in de media is één van de redenen om zitting te nemen in de Mediaraad: “De media moet een afspiegeling zijn van het straatbeeld dat je tegenkomt als je kriskras door Amsterdam heen fietst”. Daarnaast wil Marilene ook de positieve ontwikkelingen en activiteiten binnen de stad benadrukken: “Amsterdam is altijd een plaats geweest waar jonge mensen zich kunnen ontwikkelen, binnen het onderwijs of daarbuiten. Hieruit komen prachtige initiatieven, zoals op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De lokale media heeft een belangrijke rol in het zichtbaar maken hiervan en zorgt ervoor dat andere mensen hier ook van kunnen genieten, en wie weet zelfs leren.” Als laatste: “Ik ben vereerd om deel te nemen aan de Mediaraad en verwacht een waardevolle partner te kunnen zijn door media, onderwijs en jongeren te kunnen verbinden.”

Raoul Eljon

Raoul Eljon

Mediaraad

Levensbeschouwing

Raoul is eigenaar van een horecabedrijf op het Science Park in de Watergraafsmeer. Hij woont in Amsterdam Zuid. Via zijn bedrijf, dat gevestigd is op de campus van de UvA, heeft hij veel contact met studenten. Daar viel het hem op dat bij het snel veranderende mediagebruik onder jongeren de behoefte aan lokaal nieuws onverminderd groot is. Zijn interesse en betrokkenheid bij media kreeg vorm via zijn werk als jurist in verschillende functies bij diverse mediaorganisaties. Daarnaast was hij actief in de lokale politiek, in de journalistiek bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en in diverse bestuursfuncties binnen de Joodse gemeenschap.

Zijn motivatie om in de Mediaraad zitting te nemen omschrijft hij als volgt: ”Dankzij mijn brede interesse, werk en nevenactiviteiten ben ik goed op de hoogte van wat er maatschappelijk speelt. Nog altijd is een aanzienlijk deel van de Amsterdammers lid van een geloofsgemeenschap. Als vertegenwoordiger van de stroming levensbeschouwing en kerkgenootschappen denk ik, mede vanuit mijn lidmaatschap van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en actief lid van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, een bijdrage te kunnen leveren. Ik help graag mee aan de verbinding tussen de geloofsgemeenschappen en vind het belangrijk om de maatschappelijke betekenis van religie ook in het media- aanbod van de lokale publieke omroep een plek te geven. Alle Amsterdammers moeten zich vertegenwoordigd voelen in het media-aanbod van de lokale publieke omroep. Media hebben naast hun taak om te informeren en te vermaken de kracht om te verbinden en iedereen een stem te geven. Precies dat is hetgeen POA via al haar labels al decennialang waarmaakt.”

Rahma el Mouden

Rahma el Mouden

Mediaraad

Ondernemers

Rahma is directeur van de MAS groep. Onder de MAS groep vallen MAS Facilitair, MAS Zone3 en MAS Fihrizorg. MAS Facilitair houdt zich bezig met schoonmaakonderhoud en glasbewassing van musea, kantoren, onderwijsinstituten en hotels. MAS Zone 3 is een erkende sociale firma. 30 % van de medewerkers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leveren huismeesters, wijkbeheerders, onderhoudsdiensten en zijn gecertificeerd voor het keurmerk Veilig Wonen. MAS Fihrizorg levert zorg aan ouderen zowel op huishoudelijk gebied als ondersteuning bij persoonlijke verzorging en begeleiding op het gebied van langdurige zorg. De MAS groep wordt nu gerund door haar opvolgster Oumaima el Mouden. “De komende jaren houd ik mij bezig met maatschappelijke projecten zoals: ‘De Verrijking’ waar wij met jongeren aan de slag gaan om ze hun talenten te laten ontdekken. Het Z3 Praktijk Oriëntatie Centrum waar jongeren zonder startkwalificatie gedurende 6 maanden een opleiding volgen met baangarantie. En RLD, Rahma Lef & Dromen Platform waar young professionals worden gecoached om hun droombaan te realiseren of hun onderneming te laten groeien. Daarnaast heb ik een aantal toezichthoudende functies en ben ik een veelgevraagd spreker en is in 2019 mijn boek ‘de weg naar mijn vrijheid’ uitgekomen.

Mijn motivatie om zitting te nemen in de Mediaraad van de Publieke Omroep Amsterdam is dat ik ben opgegroeid met AT5 en SALTO aangezien ik al 47 jaar in onze prachtige stad woon. Ik wil dat wij met onze programma’s heel dicht bij alle burgers van onze stad komen zowel oud als jong, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of gender. De ambitie is om nog mooiere programma’s te maken die een weerspiegeling van onze wereldstad zijn. De komende 4 jaar wil ik mij graag inzetten voor thema’s zoals jongeren en media en AT5 dicht bij alle burgers van de stad brengen”.

Mohamed Attaibi

Mohamed Attaibi

Mediaraad

Sport

Mohamed is marketing product manager bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). Hij woont in Amsterdam Nieuw West. Bij de KNVB marketingafdeling ontwikkelen we voor uiteenlopende doelgroepen speciaal voetbalaanbod en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de voetballer, van jong tot oud voor een leven lang voetbal. Hij is Productmanager Jeugdvoetbal, maakt deel uit van het Nationale Zaalvoetbalteam sinds 2009, Nederlands Zaalvoetbal International en was Assistent Coach Zaalvoetbal van het regionale Noord-Hollands team onder 15 jaar en won met hen Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal.

Zijn motivatie om in de Mediaraad zitting te nemen omschrijft hij als volgt: “Het is een eer om deel uit te maken van de Publieke Omroep Amsterdam om samen te werken aan een eerlijk en gebalanceerd en onderscheidend media-aanbod, daarbij wil ik graag van toegevoegde waarde zijn. Het belang van sport voor de stad is groot. Vanuit mijn eigen betrokkenheid met sport en jongeren en het belang van sport voor jongeren, kan ik vanuit de Mediaraad meedenken hoe dit via de Amsterdamse lokale media meer aandacht krijgt, daar wil ik graag een rol in spelen”.